*******عقل می گوید بمان و عشق می گوید برو .... و این هر دو، عقل و عشق را، خداوند آفریده است تا وجود انسان در حیرت میان عقل و عشق معنا شود، اگر چه عقل نیز اگر پیوند خویش را با چشمه خورشید نبرد، عشق را در راهی که می رود، تصدیق خواهد کرد؛ آنجا دیگر میان عقل و عشق فاصله ای نیست اکنون بنگر حیرت میان عقل و عشق را***************

 
 
 

ديدار آشنا

دیگر غروب خورشید به سطح خاکریزها چسبیده بود. انگار جنگ تمام شده بود. ولی بوی دود و باروت فضا را پر کرده بود. دیگر از شهداء خبری نبود. جنازه هایی نیز روی زمین هویدا بود. نمای بسیار زشتی از جسدهای به خاک افتاده پیدا بود.

در برخی از مناطق زبانه آتش به آسمان می رسید. هر چه سعی می کردم چیزی از بوی شهادت حس نمی کردم. تمام توانم را خستگی از آن خود کرده بود. لباسهای خاکی ام دردنامه ای از جسم خسته ام بود. تا چند ساعت قبل از این دیدن عاشقانه ترین صحنه ها قبل از عملیات حس پرواز را به انسان می داد. انگار همین الان بود که با رفقایم وداع می کردم. چه قدر زیبا گریه می کردیم. تا به حال این قدر اشک نریخته بودم. حالا دیگر از رفقا خبری نیست. دلم می خواست هنوز هم عملیات ادامه داشت تا وقت بسیشتری را با هم بودیم.

اینجا دیگر فقط جسمم خسته نیست، دلم نیز درد می کند.

وای چه قدر حرف می زنم. از دور نمایی از اتوبوس های زیادی پیداست، انگار بوی دود و باروت دیگر نمی آید. فضا عطر آگین می شود. در اتوبوسها باز می شود. و عده زیادی از مردان و زنان جوان پیاده می شوند . عدهای بدون کفش هستند، عده ای گریه می کنند، عده ای عکس می اندازند، عده ای هم...

آنجا را نگاه کن دیگر از جسدهای بدبو خبری نیست، آسمان را نگاه کن تمام رفقا و دوستان نیز می آیند،  از زمین و آسمان نور می بارد. انگار عده ای من را نیز به سوی آسمان می برند.

دیگر بدنم درد نمی کند.  
لینک نوشته

 
 
پژوهشی در قرآن
یا کریم
بی قرار ظهور
منتظر ظهور
فتوبلاگ من
مرکز فرهنگی شهید آوینی
تدبیر
به یاد او
جمعه ها با حافظ
آقای خامنه ای سلام
پاک باش و خدمتگزار
شهید ستان
انتظار ظهور
ارتش ایران
خاطرات سفید
يک آسمان ستاره
شهدای تفحص
صدای شهيد همت
صدای شهيد حسن باقری
صدای شهيد چمران
صدای شهيد حسن خرازی
صدای شهيد مهدی زين الدين
صدای شهيد مهدی باکری
صدای شهيد کلهر
دستنوشته های يک کج و معوج ۱۶ ساله
باران
مسافر
خاطرات جبهه
پلاک يعنی هويت
ساقی ميکده
خاطرات جبهه


پشتیبان
پرشین بلاگ